„Żeby Polska była Polską”

12 listopada do naszego przedszkola zostały zaproszone dzieci ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych „Krok za krokiem”  oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi wraz z wychowawcami. Celem tego spotkania było kształtowanie szacunku i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji. Montaż słowno – muzyczny obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze o tematyce patriotycznej.

Skip to content