Opłaty

Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

Wysokość opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała nr XVI/169/2012 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 27 lutego 2012 roku.

Opłata za żywienie dziecka: stawka żywieniowa dzienna wynosi 9,50 zł . W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka za każdy dzień nieobecności.

Opłata godzinowa wynosi 1,30 zł/h;

Odpłatność za przedszkole winna być uiszczana do 15-tego dnia każdego miesiąca na podane konta bankowe:

  • opłata stała: 94 1020 5356 0000 1202 0060 0189
  • opłata za wyżywienie: 02 1020 5356 0000 1002 0060 0197

Przedszkole na życzenie Rodziców organizuje nieodpłatnie naukę religii dzieci 3 – 6 letnich. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Również w przedszkolu organizowane są bezpłatnie zajęcia z języka angielskiego dla dzieci 3 – 6 letnich.

Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów

Skip to content