Misja, wizje

Przedszkole zdrowotne z elementami sportu

Chcemy pracować z dziećmi i ich rodzicami po partnersku
Pragniemy, aby dzieci z naszego przedszkola były wysportowane, rozwijały swoją tężyznę fizyczną i sprawność ruchową.
Marzymy, aby nasze dzieci były aktywne, silne, sprawne, zręczne zarówno fizycznie jak i psychicznie, wychowane w szacunku dla siebie i wszystkich ludzi.
Dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia, działania.
Promujemy zdrowie i zdrowy styl życia.
Zapewniamy dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację, wzajemną pomoc i szacunek.
Wprowadzamy dzieci w świat wartości takich jak: wytrzymałość, silna wola, zdyscyplinowanie, solidarność, koleżeństwo.

Skip to content