Dyżur wakacyjny

«««  »»»

«««  »»»

UWAGA

WAŻNA  INFORMACJA

 

Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny do zamojskich przedszkoli będą się odbywały wg harmonogramu:

01.06.2023r. – 07.06.2023r. – składanie deklaracji przez rodziców w placówkach macierzystych

12.06.2023r. – 16.06.2023r. – składanie wniosków na wolne miejsca w innym przedszkolu

Dokumenty dotyczące zapisu dziecka (wniosek, oświadczenia, upoważnienia ) będzie można pobrać  na stronie przedszkola dyżurującego lub w gabinecie dyrektora. Wypełnione dokumenty należy złożyć w w.w terminie w wybranym przedszkolu.

Rodzic może złożyć wniosek tylko do jednego z dyżurujących w tym samym czasie przedszkoli. Rodzic składa wniosek tylko dla swojego dziecka/dzieci.

O przyjęciu dziecka do dyżurującego przedszkola decyduje ilość wolnych miejsc i kolejność zgłoszeń .

Jeżeli z różnych przyczyn nastąpi rezygnacja z dyżuru wakacyjnego, należy obowiązkowo poinformować o tym przedszkole dyżurujące najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem dyżuru.

Przedszkole Miejskie nr 4  pełni dyżur wakacyjny

od 17.07.2023 r. do 28.07.2023 r.

(Dla dzieci zadeklarowanych z PM4 oraz zapisanych z innych placówek)

 

wniosek dla nowych dz.

Deklaracja (1)

Informacja opłaty wakacje 23

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dyżur wakacyjny

Upowaznienie-do-odbioru-dziecka 23

 

«««  »»»

Szanowni Państwo

Prosimy o zapoznanie się z planem pracy przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Zamość w okresie wakacji w roku szkolnym 2022/2023

«««  »»»

  «««  »»»

INFORMACJA  DYŻUR WAKACYJNY !!!!!!

Każdy rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola dyżurującego zobowiązany jest do pobrania ze strony placówki dyżurującej dokumentów, wypełnienia i dostarczenia do  przedszkola dyżurującego na dwa dni przed rozpoczęciem dyżuru.

1-karta-zgloszenia-dziecka-na-dyzur-wakacyjny-2022

Informacja-oplaty-wakacje-2022

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dyżur wakacyjny

upowaznienie-do-odbioru-dziecka 2022

 

«««  »»»

SZANOWNI PAŃSTWO !

Od 17 maja do 31maja 2021 roku będą trwać elektroniczne zapisy  na dyżury wakacyjne poprzez system Nabór, zgodnie z harmonogramem dyżurów wakacyjnych na stronie www.nabor.pcss.pl/zamosc

Przedszkole Miejskie nr 7 i 13 pełni dyżur

wyłącznie dla dzieci z orzeczeniem.

Zapraszamy

 

«««  »»»

 

 

 

Skip to content