Procedury bezpieczeństwa

proceduryPM4

Bezpieczeństwo dzieci przebywających w przedszkolu jest dla nas bardzo ważne, ponieważ bezpieczne dziecko to dziecko szczęśliwe, wesołe i ufne. Wiek przedszkolny to idealny czas, kiedy można wdrażać dziecko do dbałości o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych poprzez uświadomienie mu skutków niebezpiecznych zachowań w domu, przedszkolu czy na ulicy, nie tylko w kontaktach z ludźmi ale i ze zwierzętami. Nauczyciele w naszym przedszkolu ciągle czuwają nad bezpieczeństwem podopiecznych. Już w pierwszych dniach września ustalany jest wspólnie kontrakt grupy, w którym zawarte są normy postępowania związane z ich bezpieczeństwem, organizowane są spotkania np. z policjantem, strażakiem, funkcjnariuszami straży miejskiej, lekarzami itp., różnego rodzaju wyjścia i wycieczki, zajęcia i zabawy edukacyjne oparte na metodach aktywizujących, scenki dramowe i wiele innych… Dzięki takim działaniom, nauczycielki uświadamiają dzieciom jakie niebezpieczeństwa im grożą, zapoznają ze sposobami unikania zagrożeń, a przede wszystkim kształtują w swoich wychowankach umiejętności radzenia sonie w niebezpiecznych sytuacjach. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają rodzice, którzy utrwalają zagadnienia z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w domu.

Treści zawarte w programach wychowania przedszkolnego dotyczą głównie wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw sprzyjających właściwym zachowaniom w sytuacjach zagrożenia. Są to:

  1. Bezpieczne poruszanie się na drogach różnego typu.
  2. Bezpieczeństwo podczas zabaw.
  3. Groźne przedmioty i urządzenia.
  4. Zagrożenia ze strony zwierząt.
  5. Niebezpieczne rośliny.
  6. Zagrożenia ze strony dorosłych.
  7. Niebezpieczeństwo kradzieży, konieczność pilnowania swojej własności i chronienia swojego domowego dobytku.
  8. Zdrowe odżywianie.
  9. Zażywanie lekarstw i stosowanie środków chemicznych. (nigdy samodzielnie)
  10. Znajomość alarmowych numerów telefonu oraz swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.
Skip to content