RODO

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 

Administratorem danych jest Przedszkole Miejskie nr 4 w Zamościu reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod_inspektor@wp

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 

F