Miesięczne archiwum: Marzec 2021

Jak co roku dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie ,,pożegnania zimy – powitania wiosny”. Ogromne emocje wśród naszych przedszkolaków wzbudziły już same przygotowania. Z wielkim zaangażowaniem wykonały kolorowe, wiosenne stroiki. Kiedy wszystko było już gotowe wokół przedszkola ruszył […]
Nasze przedszkolaki poczynając od maluszków rozpoczęły przygodę z kodowaniem. Dzieci sukcesywnie uczestniczą w zabawach i zadaniach rozwijających logiczne, algorytmiczne myślenie, uczą się zadaniowego podejścia do stawianych problemów, szukania różnych rozwiązań, analizowania ich i wybierania tych najbardziej optymalnych. Taka forma zabawy […]
W ubiegłym miesiącu nasze przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły, w cyklu zajęć „Tydzień pełen eksperymentów”.  Z dziecięcym entuzjazmem dowiadywały się, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, jaka jest tego przyczyna. Podczas zabaw badawczych z wielkim zainteresowaniem przeprowadzały obserwacje, zadawały pytania, rozmawiały […]
Szkoła Podstawowa nr 7 w Zamościu po raz IX zaprosiła przedszkolaków do konkursu recytatorskiego o tematyce zdrowotnej. Nasze przedszkole reprezentowali: Teoś z grupy I i Karolinka z grupy II. Nasi wychowankowie wypadli świetnie prezentując swoje talenty recytatorskie. Teoś za recytację  […]
Skip to content