O przedszkolu

Przedszkole Miejskie Nr 4 mieści się w samodzielnym jednopiętrowym budynku przy ulicy Peowiaków 18A w Zamościu, oddanym do użytku w roku 1972. na parterze obiektu znajdują się dwie sale zajęć z łazienkami, gabinet dyrektora, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, zmywalnia oraz szatnia dla dzieci.
Na piętrze natomiast są 3 sale zajęć z sanitariatami, kuchnia wraz z zapleczem, duży hol wykorzystywany do ćwiczeń gimnastycznych i zabaw muzyczno-ruchowych. Sale zajęć urządzone są funkcjonalnie, bezpiecznie i estetycznie, każda w innym kolorze. Wystrój ich uzależniony jest od realizowanej tematyki i pory roku. Placówka posiada sprzęt audiowizualny, kserokopiarkę oraz dwa komputery.
Atutem przedszkola jest, usytuowany przy nim, przestronny ogród do zajęć i zabaw terenowych; w okresie letnim wykorzystywany do organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych.

Placówka pracuje w godzinach od 6: 30 do 17:00. Przedszkole dysponuje bogatą ofertą zajęć dodatkowych (religia, rytmika, tenis, j. angielski). Prowadzone są również zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci, tj. plastyczne, sportowo – taneczne, matematyczne, języka angielskiego.W roku szkolnym 2018/2019 w naszym przedszkolu realizowane są innowacje pedagogiczne:

„Jestem bezpiecznym przedszkolakiem. Wiem co robić by żyć bezpiecznie” – głównym celem tej innowacji jest podniesienie poziomu wiedzy dzieci w wieku przedszkolnym na temat bezpieczeństwa i wdrażanie ich do stosowania zasad bezpieczeństwa poprzez ukazywanie przyczyn powstania sytuacji niebezpiecznych oraz kształtowanie właściwych postaw w obliczu zagrożenia.

„Jesteśmy Polką i Polakiem” – istotą tej innowacji jest wzbogacenie wiedzy dzieci nt. patriotyzmu, poznanie historii i tradycji miasta oraz regionu, a także na temat ważnych wydarzeń z historii Polski. Innowacja realizowana jest podczas zajęć w przedszkolu oraz na terenie miasta Zamość.

„Jestem samodzielny, odpowiedzialny i potrafię współpracować” – innowacja ma na celu szerzenie idei personalizowania działań wychowanków z wykorzystaniem wizualizacji. Ma ona zachęcać i motywować dzieci do samodzielnego zdobywania doświadczenia w pokonywaniu trudności i rozwiązywaniu problemów.

Nasze przedszkole zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Dyrektorem przedszkola jest wyłoniona w drodze konkursu od 1 września 2017r. mgr Wiesława Komadowska. Kadrę pedagogiczną stanowią w pełni wykwalifikowani nauczyciele. Swoje umiejętności pedagogiczne doskonalą poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Zdobytą wiedzę wykorzystują w pracy z dziećmi stosując nowatorskie metody wychowania. Dzieci mają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej poprzez konkursy, wycieczki, spotkania. Nauczyciele dbają o wszechstronny rozwój dziecka uwzględniając indywidualne potrzeby oraz oczekiwania i sugestie rodziców.
Rodzice mają możliwość aktywnego włączania się w życie przedszkola. Przedszkole cieszy się dobra opinią wśród społeczności lokalnej.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
TU PANUJE RADOŚĆ, UŚMIECH, ŻYCZLIWOŚĆ
I DOBRA ZABAWA!

Skip to content