CZWARTEK 25.06.2020. TEMAT DNIA: „Jest już lato”

  1. „ Geometryczny kod” – wprowadzenie do tematu zajęcia

/ Rodzic podaje dziecku litery na odwrocie których są narysowane figury geometryczne w następującym porządku: litera „o” – trójkąt, litera „a” – kwadrat, litera „L” – koło, litera „t” – prostokąt. Następnie układa kod z następujących figur geometrycznych : koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt. Dziecko ma ułożyć z liter wyraz zgodnie z podanym kodem i odczytać powstały wyraz

  1. „ Letnie zagadki” – zabawa dydaktyczna rozwijająca umiejętność wiązania opisu słownego z przedmiotem/ zjawiskiem

/ Rodzic kładzie przed dzieckiem ilustracje z przedmiotami i zjawiskami kojarzącymi się z latem zał. Nr 1 , czyta zagadkę , Dziecko rozwiązuje zagadkę i wskazuje odpowiednią ilustrację/

Jeden jest jednoczęściowy,
drugi z dwóch części się składa.
Gdy na plażę się wybierasz,
właśnie ten strój zawsze wkładasz.

Widzisz je we dnie,
nie widzisz w nocy
zimą grzeje słabo,
latem z całej mocy.

 

Barwny most na niebie,
najczęściej po burzy,
kolorami świeci
i pogodę wróży.

Waniliowe, truskawkowe,
chętnie je liżemy,
chociaż zimne, bo mrożone
to z ochotą zjemy.

Klap, klap, klap – kto cię pogania
Gdy do morza pędem gnasz
I osłania twoje stópki,
Rozwiązanie czy już znasz?

Za uszy wkładaj ich oba końce
i noś na nosie, gdy razi słońce.

  1. „ Który z kolei?” – zabawa matematyczna; rozwijająca umiejętność stosowania liczebników porządkowych

Wykorzystujemy ilustracje z przedmiotami i zjawiskami z poprzedniej zabawy. Dziecko układa ilustracje i liczy je używając liczebników porządkowych

  1. „Sylabowe obrazki” – zabawa ruchowa

/ Podczas trwania muzyki, dziecko swobodnie porusza się. Na pauzę w muzyce rodzic pokazuje obrazek z zał. Nr1 , a dziecko dzieli jego nazwę na sylaby i podaje liczbę sylab.

  1. „Z latem związane” – doskonalenie umiejętności globalnego czytania

/ Rodzic kładzie przed dzieckiem wyrazy. Dziecko ma dopasować wyraz do odpowiedniego obrazka z zał. Nr1/

SŁOŃCE    TĘCZA    LODY   KLAPKI   STRÓJ    OKULARY

  1. „Dokończ zdania”

– Lubię lato ponieważ……..

-Lato lubi……….

-W lecie często………

– Latem nigdy……..

– Letnia pogoda jest……

  1. „W lodziarni” – rozwiązywanie zadań matematycznych

Wojtek kupił 4 gałki lodów, Ala 2 gałki, a tata 3 gałki. Ile gałek lodów kupili razem?

Mama kupiła 5lodów. 2 lody dała Wojtkowi. Ile lodów zostało mamie?

Wojtek kupując loda poprosił o 1 gałkę śmietankową, 2 gałki truskawkowe i 3 gałki czekoladowe. Ile gałek razem liczył lód Wojtka

  1. „Domowe lody” – wykonanie lodów wg podanego przepisu

https://www.youtube.com/watch?v=76o7XoggK_s

 

 

Skip to content