Podsumowanie I edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Miasto w oczach dziecka”

W roku szkolnym 2021/2022 Przedszkole Miejskie nr 4 w Zamościu zaprosiło dzieci i nauczycieli z polskich przedszkoli do wzięcia udziału w autorskim Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Miasto w oczach dziecka”. Projekt został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka, Wydawnictwa edukacyjnego „Nowa Era” oraz prasowym „Tygodnika Zamojskiego”. Jego główne cele koncentrowały się wokół wzmacniania poczucia przynależności do swojej „Małej ojczyzny” oraz poznania historii, tradycji, architektury – dostrzegania piękna ojczystego miejsca. Szczególnie ważne było poznanie przez najmłodszych historii swojego miasta, a także tradycji, zwyczajów i obrzędów ludowych, w tym również poezji i potraw regionalnych. Dzięki realizacji zadań projektowych przedszkolaki miały okazję wzmocnić poczucie radości i dumy z bycia w swojej „Małej Ojczyźnie”. Działania mające prowadzić do osiągnięcia zamierzonych celów ujęte zostały w pięciu modułach: Stroje i potrawy regionalne, Spotkanie z historią swojego miasta, Moje miasto w poezji i piosence, Znani ludzie związani z moim miastem, Album mojego miasta.

Do udziału w Projekcie zgłosiło się 89 placówek przedszkolnych z całego kraju i większość rozpoczęła jego realizację. Wymaganą do ukończenia Projektu liczbę modułów zrealizowało 40 przedszkoli. Nauczyciele, dzieci i rodzice wykazali się bardzo dużą kreatywnością przy realizacji zaproponowanych działań. Efekty pracy zostały zaprezentowane na stronie internetowej przedszkola oraz na Facebooku przedszkola z Grupą Projektu, przez co stały się ogólnodostępne. Dzięki udziałowi w Projekcie poszerzono wiedzę dzieci na temat miast Polski i jej regionów oraz ciekawych tradycji. Wzrosła również wśród dzieci świadomość przynależności narodowej, a także miała szansę rozwinąć się postawa patriotyczna, pełna szacunku do Ojczyzny, jej symboli oraz wszystkich jej mieszkańców. Realizacja Projektu pozwoliła przedszkolakom, nauczycielom i rodzicom dostrzec, istotę współdziałania całej społeczności przedszkolnej. Uświadomiło nam to, że niezbędne jest wychowanie młodego człowieka znającego swoją tożsamość narodową i państwową, świadomie uczestniczącego w dalszym życiu. Placówki, które przystąpiły do udziału w Projekcie wypełniając ankietę ewaluacyjną pozytywnie wypowiedziały się o naszym przedsięwzięciu, dostrzegły celowość organizowania działań o tematyce regionalnej, a także pochwaliły zaproponowane działania. Największym zainteresowaniem wśród nauczycieli, dzieci i rodziców cieszyły się moduły: Moje miasto w poezji i piosence oraz Album mojego miasta.

Certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające udział w Projekcie, zostały przesłane pocztą elektroniczną do współpracujących przedszkoli. W związku z tak licznym oraz pozytywnym odzewem chcemy, aby Projekt stał się cyklicznym działaniem naszego przedszkola.

 

Dziękujemy 🙂

Skip to content