Ogólnopolski projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 🐻📖

W roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole już po raz kolejny przystąpiło do ogólnopolskiego projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, którego celem było rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Projekt składał się z sześciu modułów: 

🐻  Czytamy razem z Małym Misiem 

🐻 Kodujemy razem z Małym Misiem 

🐻  Opowiem Wam o Polsce 

🐻  Misiowe recepty na pozytywne myślenie 

🐻  Bajarz misiowy 

🐻 Misiowe zajęcia pod chmurką 

Miś Neluś był obecny na zajęciach przeprowadzanych w ramach projektu w roli przewodnika po świecie literatury. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci. Udział w nim przyniósł wiele korzyści. Rozbudzał pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań, ale także przyczynił się do kształtowania u dzieci postawy otwartości na świat i innych ludzi. Za aktywny udział w projekcie nasze Przedszkole otrzymało CERTYFIKAT WZOROWEJ PLACÓWKI 🙂

 Dziękujemy rodzicom za współpracę w realizacji projektu.

 

Skip to content